Home


Pedagogisch beleid


 Activiteiten


Ouderbijdrage


Aanmelding


Contact

Welkom op de site van kinderdagverblijf Plepje en BSO 4e Honk!
Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf aan de rand van Drunen.
Op deze website vindt u allerlei informatie over ons kinderdagverblijf en kunt u enkele foto's van onze accommodatie bekijken.
We zijn op maandag tot en met vrijdag geopend van 07.45 tot 18.00.

Kinderdagverblijf Plepje
Kinderdagverblijf Plepje biedt kinderen van zes weken tot vier jaar oud opvang, verzorging en begeleiding.

Ons primaire doel is het bieden van goede kinderopvang. Daarvoor zijn vele voorwaarden noodzakelijk. Om er enkele te noemen:

- pedagogische uitgangpunten / werkwijze
- goede locatie en accommodatie
- beroepskrachten
- samenwerking met ouders
- het benodigde speel- en leermateriaal

Buitenschoolse opvang 4e Honk
De buitenschoolse opvang wordt gerealiseerd op locatie sportpark RKDVC. De groepen bestaan uit tien tot twintig kinderen.

 
De BSO-locatie bij RKDVC is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Bij deze groep kinderen is de behoefte aan uitdaging, afwisseling en beweging na schooltijd het grootst. Wij vinden het belangrijk dat een kind er zelf plezier in heeft om naar deze speciale locatie te gaan.

Inspectierapport GGD Hart voor Brabant klik hier om de pdf in te zien.